The Future

OP WEG NAAR DE TOEKOMST

U begrijpt inmiddels dat NDW zijn blik op de toekomst heeft gericht. Hoewel niemand precies kan zeggen wat de toekomst zal brengen, kunnen we wel een onderbouwde inschatting maken: pakketten die met drones bij de ontvangers worden afgeleverd, volledig geautomatiseerde distributiecentra en sensorvrije besturingen. Er zijn zo veel mogelijkheden en er is volop ruimte voor verbetering.
NDW deelt graag deze visie op onze ambities. We waren de eersten die koolstof rollers op luchthavens implementeerden, we hebben een nog slimmere driveroller in de pijplijn en op het gebied van besturing en zelfmanagement hebben we verschillende ontwikkelingen in petto. Ook uw ideeën zijn daarvoor cruciaal, want u hebt uw eigen visie op de toekomst. Als we ieders wensen en mogelijkheden in kaart kunnen brengen, kunnen we wederzijdse voordelen creëren en oplossingen produceren waar iedereen van profiteert, van fabrikant tot het jongste kind dat zijn eigen leven leidt.